Locatie Lichtenvoorde
Locatie Eibergen
Locatie Ruurlo
Locatie Terborg

Kwaliteit

Als praktijk leveren wij verantwoorde zorg die doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht en van goede kwaliteit is. Dit is ook een vereiste van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Aangezien wij veel waarde hechten aan deze wet doen wij er alles aan om iedere patiënt de beste mogelijke behandeling aan te bieden.

Om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen zijn de huidtherapeuten lid van de NVH en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze organisaties zijn er speciaal voor om kwaliteitseisen aan hun beroepsgroepen te stellen. Dit verplicht ons als praktijk om te werken volgens bepaalde richtlijnen, protocollen en het volgen van na- en bijscholingen.

Het beroep huidtherapie is vastgelegd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG; artikel 34).